Brending

Svjesni smo toga da su danas potrošači sve zahtjevniji i izbirljiviji, a konkurencija sve jača. Na tržištu postoji veliki broj sličnih proizvoda ili usluga koje se nude stoga je jasno kako trebamo pronaći način kojim bismo se „istaknuli u gomili“. Brendiranje je skup radnji kojim...